კალენდარი

16 ტური

2023-02-24
ქუთაისი
13:00
გადაიდო
პსპ

18 ტური

2023-03-22
ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანსი
12:00
 
თსუ

19 ტური

2023-03-27
პსპ

ევროპის უნივერსიტეტი
თსუ

კსუ
ილიაუნი

ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანსი
არმია

ქუთაისი

20 ტური

2023-03-31
ევროპის უნივერსიტეტი

ქუთაისი
ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანსი

არმია
კსუ

ილიაუნი
პსპ

თსუ