თასი

2022-05-20
თსუ
2-0
ილიაუნი
პსპ
0-1
არმია
2022-05-22
ილიაუნი
0-5
თსუ
არმია
2-4
პსპ
2022-05-24
პსპ
5-2
არმია
2022-05-30
პსპ
2-4
კსუ
2022-06-02
თელასი-ჯორჯიანსი
3-2
თსუ
კსუ
2-1
პსპ
2022-06-15
თელასი-ჯორჯიანსი
4-2
კსუ
2022-06-18
კსუ
3-0
თელასი-ჯორჯიანსი
ევროპის უნივერსიტეტი
4-4
მართვე
2022-06-21
თელასი-ჯორჯიანსი
2-2
კსუ
2022-06-22
მართვე
1-3
ევროპის უნივერსიტეტი
2022-06-23
კსუ
1-2
თელასი-ჯორჯიანსი

ნახევარფინალი

2022-05-30
თსუ
0-1
თელასი-ჯორჯიანსი
2022-05-27
თელასი-ჯორჯიანსი
0-0
თსუ
კსუ
1-4
პსპ