შედეგები

1 ტური

2022-05-13
საქართველოს უნივერსიტეტი
7-4
გორი
2022-06-07
ილიაუნი 2
2-3
კსუ
თსუ
3-3
ილიაუნი
არმია
8-1
მართვე
საქართველოს უნივერსიტეტი
2-4
თელასი-ჯორჯიანსი
2022-06-10
კსუ
3-2
ილიაუნი
არმია
2-5
თელასი-ჯორჯიანსი
2022-06-13
კსუ
0-2
თელასი-ჯორჯიანსი